Geodetski biro

Snimanje objekta

Iskolčavanje objekta

Deoba i spajanje parcela

Omeđavanje parcela

Praćenje sleganja objekta

Izrada situacionih planova

Izrada digitalnih planova

Geotehnika NS d.o.o.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak | 07h - 15h
Železnička 8
21000 Novi Sad